Walne zebranie
sprawozdawczo wyborcze
2007

Klub GKP Asterina GliwiceZebranie odbyło się 14 marca 2007 roku

Odchodzący Zarząd złożył sprawozdanie i otrzymał jednogłośnie absolutorium.
Wybrano nowy Zarząd w składzie:

Wybrano również Komisję Rewizijną w składzie:
Podjęto decyzję o organizacji 25-lecia Klubu w dniu 25-05-2007
Wybrano komitet organizacyjny

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za przybycie i czynny udział w obradach.

Walne 2007
Otwarcie zebrania-przywitanie uczestników
Walne 2007
Goście zebrania - przedstawiciele PTTK Gliwice
Walne 2007
Atmosfera spotkania była bardzo miła
Walne 2007
Prezes przedstawia sprawozdanie z ostatnich dwóch lat...
Walne 2007
Licznie zgromadzeni uczestnicy w skupieniu słuchają...
Walne 2007
szczegółowego omówienia naszych licznych sukcesów
Walne 2007
Wręczenie certyfikatów i książeczek dla nowych nurków
Walne 2007
Rozpoczynamy dyskusję nad sprawozdaniem
Walne 2007
Wiele spraw należy dokładnie omówić przy kawie
Walne 2007
Przyjmujemy sprawozdanie jednogłośnie
Walne 2007
Czas na wybory nowego zarządu, potrzebna komisja skrutacyjna
Walne 2007
Najważniejsza jest precyzja obliczeń, tu każdy głos się liczy!
Walne 2007
Komisja rewizyjna sprawdza poprawność głosowania
Walne 2007
Nowy zarząd udaje się na naradę
Walne 2007
Zamknięcie obrad, przed nami nowe plany
Zdjęcia wykonał i udostępnił Marek Kloś
P.S. Jeśli masz uwagi to napisz. Oto adres: zjura@sownet.pl
Materiały na stronie są chronione prawem autorskim