Walne zebranie
sprawozdawczo wyborcze
2009

Klub GKP Asterina GliwiceZebranie odbyło się 14 stycznia 2009 roku

Odchodzący Zarząd złożył sprawozdanie i otrzymał jednogłośnie absolutorium.
Wybrano nowy Zarząd w składzie:

Wybrano również Komisję Rewizijną w składzie:
Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za przybycie i czynny udział w obradach.

Walne 2009
Otwarcie zebrania-przywitanie uczestników
Walne 2009
Walne 2009
Sprawozdanie z działalności Klubu przedstawił Prezes
Walne 2009
Walne 2009
Walne 2009
Walne 2009
Walne 2009
Walne 2009
Walne 2009
Walne 2009
Walne 2009
Walne 2009
Walne 2009
Walne 2009
Zdjęcia wykonał i udostępnił Zbyszek Jura
P.S. Jeśli masz uwagi to napisz. Oto adres: zjura@sownet.pl
Materiały na stronie są chronione prawem autorskim