Z-TECH PPUH Z-TECH Gliwice ul.Daszynskiego 90
Nasze menu:
Język polskiStrona główna
English languageMain page
Kontakt
Produkty:
Programy:
Referencje
Wydarzenia
CRYSTALDIGRAPH
Crystaldigraph 2 kanałowy
Crystaldigraph 2 kanałowy wersja przemysłowa

ATD ATD ATD

    Aparatura "CRYSTALDIGRAPH - PC" przeznaczona jest do pomiaru temperatury i wykonania analizy termicznej i derywacyjnej krzepnięcia stopów (metoda ATD). Aparatura wykonywana jest jako 2, 4 lub 8 kanałowy przetwornik pozwalający na wykonywanie pomiarów przy wykorzystaniu termopar platynowych i chromel - alumel. Proces krzepnięcia i krystalizacji określa zawartość niektórych pierwiastków w stopie. Natomiast kinetyka tego procesu jest bezpośrednio związana z właściwościami żeliwa i stopów metali. Tak więc metoda ATD daje możliwość oceny stopu w procesie krzepnięcia. Czas trwania pomiaru wynosi ok. 6-7 minut. Opracowany program daje możliwości wykonania pomiary i analizy oraz wydruku wyników wraz z archiwizowaniem na dysku komputera. Stosowane tej metody daje możliwość sterowania jakością stopów, a więc jest konieczna w przemysłowych warunkach stosowania normy ISO-9000 - 9004.


Crystaldigraph 8 kanałowy wersja laboratoryjna
Crystaldigraph 2 kanałowy wersja laboratoryjna

    Najnowsza aparatura "CRYSTALDIGRAPH - PC" jest zbudowana na elementach elektroniki o najwyższej jakości i jest kontrolowana przez system mikroprocesorowy. Rozdzielczość pomiaru wynosi mniej niż 0,1 °C. Blok CRYSTALDIGRAPH - PC składa się z następujących elementów: próbnik ATD-B lub ATD-C (do którego wlewa się metal), przewodu kompensacyjnego, przetwornika A/C z układem mikrokomputerowym wraz z transmisją danych do komputera. System pomiarowy wykonany jest w wersji przemysłowej przystosowanej do trudnych warunków odlewni i zapewniający pełne bezpieczeństwo pracy (izolacja galwaniczna linii przesyłu danych).

    Próbnik ATD-B i ATD-C wykonuje się bezpośrednio na odlewni i w prosty sposób, przed pomiarem instaluje się termoelement platynowy wielokrotnego użytku. Termoparę osłania się rurką kwarcową jednorazowego użytku.

Próbniki pomiarowe
Próbniki pomiarowe

    Można również stosować standardowe próbniki kubkowe niezależnych producentów.

    Aparatura "CRYSTALDIGRAPH-PC" przeznaczona jest do oceny zawartości niektórych pierwiastków w żeliwie, właściwości mechanicznych oraz struktury. Dodatkową zaletą aparatury jest możliwość zastosowania jej do pomiaru temperatury ciekłego metalu przy pomocy termopary zanurzeniowej (lancy). Metodę ATD można stosować dla dowolnych stopów i wymaganych celów, oczywiście przy bezpośredniej współpracy PT - Zainteresowanych co znacznie obniża koszty nowych zastosowań.

    Aparatura może być wykonana również w wariancie z wejściami do pomiaru z indukcyjnych czujników przemieszczeń oraz mostków tensometrycznych. Pozwala to na wykorzystanie aparatury do badań skurczu i odkształceń.

    Podłączenie do komputera realizowane jest poprzez interfejs RS-422 lub RS-232. W zależności od potrzeb zamawiającego instalowany jest jeden z wyżej wymienionych interfejsów. Rekomendujemy stosowanie interfejsu RS-232 (standardowy interfejs komputera) do zastosowań laboratoryjnych (maksymalna długość kabla 8m) oraz RS-422 do zastosowań przemysłowych (maksymalna długość kabla 500m oraz pełna optoizolacja do 1kV). Każdy z rodzajów tych interfejsów można podłączyć za pomocą konwertera do złącza USB komputera.

Aparatura Crystaldigraph - PC współpracuje z programami komputerowymi:

  • WinATD program do analizy termicznej i derywacyjnej (system Windows 98, 2000, NT, XP, Vista)
  • MLab2 program do wielokanałowej rejestracji danych (system Windows 98, 2000, NT, XP, Vista)