Z-TECH PPUH Z-TECH Gliwice ul.Daszynskiego 90
Nasze menu:
Język polskiStrona główna
English languageMain page
Kontakt
Produkty:
Programy:
Referencje
Wydarzenia
DYLATOMETR AUTOMATYCZNY DA-3

wd2_calosc_3.jpg (13632 bytes)

    Dylatometr służy do pomiaru zmiany długości badanej próbki pod wpływem zmiany temperatury. Dzięki zastosowaniu autorskiego systemu sterowania nagrzewaniem i chłodzeniem pieca (w oparciu o technologię "Fuzzy Logic") istnieje możliwość programowania nie tylko temperatur ale i szybkości nagrzewania i chłodzenia w szerokim zakresie wartości. Ma to szczególnie duże znaczenie dla badań zjawisk przemian strukturalnych w stopach metali. Wszystkie dane pomiarowe są rejestrowane automatycznie w trakcie próby i mogą być opracowywane natychmiast po zakończeniu badania lub później z wykorzystaniem innych dowolnych programów do opracowywania danych pomiarowych.


Dylatometr - gabaryty

Rys. 1. Wymiary dylatometru

W skład zestawu DYLATOMETRU AUTOMATYCZNEGO DA-3 wchodzą:

 • Zespół zasilająco sterujący i zespół pomiarowy,
 • Zestaw komputerowy (do uzgodnienia z zamawiającym).

Parametry techniczne:

 • Zasilanie: 220V 1,8kVA
 • Zakres temperatur pracy: 80 ÷ 1050°C,
 • Maksymalna szybkość: nagrzewania 5K/s, chłodzenia 5K/s (chłodzenie powietrzem),
 • Dokładność pomiaru temperatury +/- 2°C, rozdzielczość pomiaru 0,1°C,
 • Dokładność pomiaru wydłużenia 5um, rozdzielczość pomiaru 0,2 um.
 • Maksymalny czas pomiaru: nieograniczony,
 • Sterowanie nagrzewania i chłodzenia: automatyczne w technologii “Fuzzy Logic”
 • Możliwość pomiaru w osłonie gazu obojętnego,
 • Wymiary próbki: średnica 7mm x 35÷ 40mm,
 • Wymiary urządzenia: ok. 400x700x400mm, masa ok. 40kg,

INFORMACJE OGÓLNE

    Dylatometr automatyczny służy do badania zmian wymiarowych próbek w procesie nagrzewania i chłodzenia. Aparatura kontrolno sterująca pozwala na wprowadzenie i wykonanie programu nagrzewania i chłodzenia w szerokim zakresie szybkości i czasu. Pozwala to na pełną obserwację przemian fazowych i ich kinetyki. Dzięki temu dylatometr automatyczny staje się doskonałym narzędziem do badań naukowych i technicznych.

    Aparatura składa się z bloku elektronicznego (sterowanie i pomiar), mechanicznego, nagrzewającego i chłodzącego. Pracą całości aparatury steruje komputer za pomocą specjalnie opracowanego programu odpowiedzialnego za regulację, pomiar i rejestrację danych. Aparatura sterująco-pomiarowa została opracowana na bazie precyzyjnego przetwornika Crystaldigraph –PC. W trakcie próby mierzona jest temperatura próbki oraz temperatura pieca a także wydłużenie próbki. Temperatura mierzona jest za pomocą termopar Pt-PtRh10, wydłużenie natomiast przy pomocy indukcyjnego (transformatorowego) przetwornika przemieszczeń typu PSx o zakresie pomiarowym 0÷10mm o dokładności 5ľm i rozdzielczości pomiarowej 0,2ľm. Blok przetwornika może być umieszczony wewnątrz obudowy dylatometru (tak jak na zaprezentowanych ilustracjach) bądź w osobnej obudowie dającej możliwość przenoszenia oraz wykorzystania do pomiarów temperatury i wydłużenia innych obiektów (np. dylatometr odlewniczy) lub analizy termicznej i derywacyjnej procesu krzepnięcia i krystalizacji stopów.

Schemat

Rys. 2. Schemat układu pomiarowego dylatometru

    Blok mechaniczny składa się z głowicy pomiarowej integrującej próbkę umieszczoną w rurce kwarcowej z popychaczem i termoparą oraz czujnikiem wydłużenia. W głowicy pomiarowej znajdują się specjalne kanały oraz króciec do podłączenia gazu osłonowego. Gaz musi być doprowadzony za pomocą odpowiedniego reduktora i regulatora przepływu zapewniającego bardzo mały strumień (ok. 10cm3/min). Odpowiednia konstrukcja kanałów zapewnia przepływ gazu przez rurkę z próbką. Zbyt duży lub niestabilny strumień gazu może zaburzyć proces regulacji i stabilizacji temperatury próbki. Proces nagrzewania realizowany jest za pomocą pieca o dużej koncentracji mocy w stosunku do objętości próbki (ok. 500W/cm3). Pozwala to na precyzyjną regulację procesu oraz dużą szybkość nagrzewania (5K/s). Chłodzenie odbywa się za pomocą regulowanego dmuchu zimnego powietrza. Możliwość chłodzenia wykorzystywana jest również do schłodzenia próbki i pieca do bezpiecznej temperatury po wykonaniu próby. Ma to istotny wpływ na bezpieczeństwo obsługi dylatometru.

    Program komputerowy realizuje funkcję regulacji i sterowania oraz rejestracji danych pomiarowych. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej techniki sterowania “Fuzzy Logic” uzyskano precyzyjną realizację programu grzania próbki. Jest to bardzo istotne ze względu na bardzo dużą bezwładność układu piec-próbka-chłodzenie. Ponadto zastosowano autorski system kontroli poprawności działania aparatury. System ten zapewnia bezpieczne eksploatowanie aparatury. Pojawienie się jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości grożącej uszkodzeniem pieca powoduje natychmiastowe przerwanie programu grzania próbki.

    Zastosowanie zwartej konstrukcji całego urządzenia oraz podłączenie do komputera za pomocą standardowego łącza RS-232 pozwala na wygodne zainstalowanie go w praktycznie dowolnym pomieszczeniu. Próby wykazały dużą odporność na zakłócenia zewnętrzne oraz drgania.

    Poniżej pokazano przykładowy wykres względnego skurczu próbki oraz współczynnika skurczu cieplnego () w funkcji temperatury. Wykres ten otrzymano podczas ochładzania próbki z żeliwa chromowego od temperatury 1000°C do 100°C z szybkością 0,5K/s.

Alfa__00.gif (8873 bytes)

Rys.3. Wykres zmian długości w funkcji temperatury podczas chłodzenia próbki


Warunki dostawy:

 • Termin realizacji (wykonanie na zamówienie) 3 miesiące od daty otrzymania przedpłaty
 • Przedpłata w wysokości 45% kwoty zamówienia

Widok urządzenia
Wydruki raportów z pomiaru