Z-TECH PPUH Z-TECH Gliwice ul.Daszynskiego 90
Nasze menu:
Język polskiStrona główna
English languageMain page
Kontakt
Produkty:
Programy:
Referencje
Wydarzenia
CRYSTALDIMAT

CRYSTALDIMAT

    Crystaldimat jest w pełni automatycznym urządzeniem do przeprowadzania pomiaru temperatury próbki w czasie krzepnięcia i topienia. Urządzenie pracuje pod nadzorem programu komputerowego którego zadaniem jest sterowanie oraz rejestracjia danych. W trakcie pomiaru tworzony jest stadardowy wykres ATD (analizy termicznej i derywacyjnej) dla procesu krzepnięcia i topienia. Próbę można przeprowadzać w osłonie gazu obojętnego np. argonu. Próba podzielona jest na cztery etapy:

 • topienie materiału i zagłębienie termopary w roztopionym metalu,
 • krzepnięci i rejestracja temperatury w czasie,
 • >
 • ponowne topienie wraz z rejestracją temperatury,
 • chłodzenie po uprzednim wyjęciu termopary z ciekłego metalu

    Wszystkie dane pomiarowe są rejestrowane automatycznie w trakcie próby i mogą być opracowywane natychmiast po zakończeniu badania lub później z wykorzystaniem innych dowolnych programów do opracowywania danych pomiarowych.


    Do konstrukcji wykorzystano piec oporowy z możliwością chłodzenia poprzez kanał pieca. Chłodzenie odbywa się strumieniem powietrza dmuchanym przez wentylator o regulowanej mocy. Dzięki pełnej możliwości regulacji zarówno mocy pieca jak i dmuchu powietrza chłodzącego istnieje możliwość wykonania próby z określoną szybkością, zarówno topienia, jak i krzepnięcia. Zwiększa to znacznie zakres możliwości badania różnych stopów metali.

Parametry techniczne:

 • Zasilanie: 220V 1,2kVA
 • Zakres temperatur pracy: 80 ÷ 1000°C,
 • Maksymalna szybkość: nagrzewania ~2K/s, chłodzenia ~2K/s (chłodzenie powietrzem),
 • Dokładność pomiaru temperatury ą 2°C, rozdzielczość pomiaru 0,1°C
 • Maksymalny czas pomiaru: nieograniczony,
 • Sterowanie nagrzewania i chłodzenia: automatyczne,
 • Możliwość pomiaru w osłonie gazu obojętnego,
 • Masa próbki: 10-30g,
 • Wymiary urządzenia: ok. 400x600x400mm, masa ok. 30kg,

UWAGA! Istnieje możliwość zmiany konstrukcji pieca na indukcyjny, co umożliwi osiągnięcie wyższych temperatur pracy. Wymaga to zmian konstrukcyjnych i w związku z tym osobnej umowy (cena i termin realizcji).


Warunki dostawy:

 • Termin realizacji (wykonanie na zamówienie) 3 miesiące od daty otrzymania przedpłaty
 • Przedpłata w wysokości 40% kwoty zamówienia

Opis próby

    Próbka metalu umieszczana jest w tygielku który następnie zostaje włożony do pojemnika kwarcowego. Pojemnik ten umożliwia zachowanie atmosfery gazu ochronnego. Pojemnik umieszczany jest wewnątrz ruchomego stolika (stolik może być ręczne podnoszony i opuszczany do pieca).

Otwarty pojemnik próbki

    Następnie nakładana jest pokrywa pojemnika umożliwiająca doprowadzenie gazu ochronnego do wnętrza pojemnika. Gaz doprowadzany jest z butli porzez odpowiedni reduktor i zawór regulacyjny (niewidoczne na zdjęciu).

Pokrywa

    Kolejną czynnością jest wprowadzenie sondy z termoparą do próbki. Umożliwia to specjalny uchwyt który pozwala na uchwycenie sondy (wykonanej z drutu termoparowego Ni-NiCr umieszczonego w rurce ceramicznej dwuotworowej o długości 100mm). Głowica z uchwytem umieszczona jest na statywie pozwalającym na przemieszczanie sondy w osi pojemnika z próbką oraz po podniesieniu, na odchylenie sondy w bok. Taka konstrukcja zapewnia swobodny dostęp do pojemnika i możliwość precyzyjnego ustawienia sondy.

Próbka z termoparą

Głowica z sondą

    Głowica sondy jest tak zaprojektowana aby umożliwić swobodną penetrację końcówki sondy z termoparą do wnętrza próbki po jej roztopieniu w pierwszej fazie pomiaru.
Następnie, do piecyka opuszczany jest stolik z próbką i rozpoczyna się pomiar. Od tego momentu, aż do wyjęcia sondy pomiar odbywa się całkowicie automatycznie.
Po zakończeniu trzeciego etapu pomiaru, czyli fazy topienia należy z ciekłego metalu wyjąć sondę. Po jej wyjęciu następuje schłodzenie próbki do temperatury około 80°C.

Poniżej przestwiony jest wykres ATD otrzymany dla stopu na bazie Ag:

Wykres ATD dla stopu Ag

Wszystkie wyniki dostępne są w postaci wykresów oraz danych numerycznych w standardowym formacie numerycznym, wygodnym do dalszej analizy przy pomocy innych programów takich jak Excel czy Mathematica.

Widok urządzenia
Wydruki