Z-TECH PPUH Z-TECH Gliwice ul.Daszynskiego 90
Nasze menu:
Język polskiStrona główna
English languageMain page
Kontakt
Produkty:
Programy:
Referencje
Wydarzenia
PODWODNY WYKRYWACZ METALI "DarkFish-07"

Podwodny wykrywacz metalu DarkFish-07
Wykrywacz w akcji (wersja przedprodukcyjna bez uchwytu)

    Podwodny wykrywacz metali "DarkFish-07" pozwala na prowadzenie poszukiwań w skrajnie trudnych warunkach środowiska podwodnego przy maksymalne uproszczonej obsłudze.

Wymiary wykrywacza
Wymiary wykrywacza DarkFish-07

Cechy charakterystyczne wykrywacza:

  • Zakres głębokości pracy do 50m (wykonanie specjalne do 100m)
  • Masa z bateriami około 1,3kg, w wodzie mniej więcej zerowa pływalność
  • Zwarta prosta budowa, brak zewnętrznych luźnych elementów
  • Automatyczne strojenie do warunków pracy
  • Obsługa za pomocą pojedynczego wyłącznika
  • Sygnalizacja optyczna i dźwiękowo-wibracyjna
  • Duża czułość niezależnie od środowiska, w powietrzu, wodzie słodkiej i słonej
  • Sterowanie oparte o układ mikroprocesorowy z możliwością zmiany oprogramowania
  • Zasilanie ogniwami lub akumulatorkami 8 x R6, czas ciągłej pracy około 15h

Kompletny wykrywacz
Widok kompletnego wykrywacza

Wykrywacz otwarty do wymiany baterii
Wykrywacz otwarty w celu wymiany baterii

Zasada działania

    Wykrywacz wykorzystuje metodę impulsową (PI - puls indicate) do detekcji występujących w pobliżu cewki obiektów metalowych. Działanie polega na wysyłaniu mocnych pojedynczych impulsów elektromagnetycznych i następnie na pomiarze "odbitego" pola magnetycznego, powstałego w wyniku indukcji elektromagnetycznej w przedmiotach o własnościach magnetycznych. Metoda ta jest bardzo skuteczna w otoczeniu wodnym, nawet w przypadku silnego zasolenia wody. Wykrywacz nie posiada możliwości rozróżnienia rodzaju materiału, ferro czy paramagnetycznego. Impulsy pomiarowe są wysyłane około 200 razy na sekundę, więc działanie jest praktycznie ciągłe. Odebrane impulsy są mierzone przez układ mikroprocesorowy. Porównuje on zmiany poziomu sygnału z wartością wzorcową i w przypadku wykrycia odchyłki włączana jest sygnalizacja świetlna i dźwiękowa.

Włączanie wykrywacza
Włączanie wykrywacza trzymanego w pozycji gotowej do pracy

    W momencie uruchomienia wykrywacza przez około 2 sekundy następuje automatyczna kalibracja poziomu odniesienia. W celu prawidłowego nastrojenia należy na tę chwilę odsunąć cewkę wykrywacza od ewentualnych obiektów metalowych.

Próby basenowe - poszukiwania
Próby basenowe - poszukiwania

Pomiary

    Wykrywacz przewidziany jest do pracy pod wodą. Specjalny uchwyt pozwala na wygodne i pewne złapanie dłonią. Drugi uchwyt służy do zamocowania na przedramieniu. W każdej chwili można wypuścić z ręki wykrywacz, uchwyt przedramienia zabezpiecza przed jego zgubieniem.

Próby basenowe - swobodne ręce
Próby basenowe - swobodne ręce

    W celu zabezpieczenia wykrywacza przed zgubieniem można zamocować krótką linkę (długość około 60cm), którą przed nurkowaniem należy przypiąć do uchwytu jacketu za pomocą karabińczyka. Wykrywacz jest całkowicie symetryczny, wiec może być mocowany zarówno do prawej jak i lewej ręki. Jedynie obejma przedramienia posiada opaskę gumową mocowaną z lewej strony. W przypadku konieczności obrócenia obejmy, należy śrubokrętem podważyć i odpiąć zatrzask obejmy, a następnie zdjęć obejmę, obrócić i ponownie włożyć, w to samo miejsce.
    Następnie należy uruchomić wykrywacz przekręcając pierścień wyłącznika magnetycznego. W momencie włączania cewkę należy trzymać z dala od przedmiotów metalowych. Następuje automatyczna kalibracja wykrywacza. Po około 2 sekundach, krótkim podwójnym sygnałem sygnalizowana jest gotowość do pracy.

Próby basenowe - pozycja
Próby basenowe - pozycja poszukiwawcza


    Poszukiwania należy prowadzić w odległości około 0,5 do 1 m od badanej powierzchni, przesuwając cewkę wykrywacza możliwie blisko powierzchni, ruchem wahadłowym. Wykrycie obiektu sygnalizowane jest błyskiem w kolorze czerwonym i odpowiadającym mu sygnałem dźwiękowym i wibracyjnym. Należy wówczas wykonać szereg mniejszych ruchów cewką tak, aby zlokalizować możliwie dokładnie położenie obiektu. Siła sygnału sygnalizowana jest częstotliwością błysków i odpowiadających im sygnałów.

Próby basenowe
Próby basenowe - swobodny dostęp poprzez cewkę wykrywacza


    Po namierzeniu pozycji źródła sygnału należy rozpocząć poszukiwania ręcznie lub za pomocą łopatki. Jeżeli poszukujemy obiektów w miękkim gruncie, takim jak muł denny, możemy sięgnąć drugą ręką bezpośrednio poprzez cewkę. W przypadku trudnej identyfikacji wyjętego obiektu, można sprawdzić cewką, czy powoduje wzbudzenie sygnału.
Funkcję automatycznego strojenia można wykorzystać do poszukiwania przedmiotów w obecności silnego sygnału od innych obiektów. W tym celu należy ustawić cewkę w położeniu takim jak do prowadzenia poszukiwań, wyłączyć i włączyć ponownie urządzenie. Nastąpi automatyczna kalibracja do istniejącego poziomu sygnału tła. W przypadku wykrycia przez urządzenie niższego poziomu tła w trakcie poszukiwań, układ automatycznie dostroi się do nowego poziomu.

Uwagi

    Praca pod wodą wymaga szczególnej rozwagi i opanowania umiejętności nurkowania. Poszukiwanie jest czynnością wymagającą skupienia i znacznie podnosi poziom trudności samego nurkowania. Wskazane jest, aby miejsce poszukiwań było wcześniej rozpoznane bez wykrywacza. Ponadto w wielu przypadkach poszukiwania będą prowadzone przy bardzo słabej widoczności. Z tego powodu wykrywacz został maksymalnie uproszczony i pozbawiony jakichkolwiek części ruchomych (za wyjątkiem linki zabezpieczającej). Dzięki temu nie musimy rozpraszać uwagi obsługą samego wykrywacza, a w sytuacji awaryjnej możemy mieć natychmiast wolne obie ręce.

    Poszukiwania w skrajnie trudnych warunkach (muł denny) należy prowadzić z asekuracją drugiej osoby za pomocą liny. Przeszukiwanie mułu powoduje powstanie chmury ograniczającej widoczność praktycznie do paru centymetrów. W praktyce, jeśli nie uda się wydobyć w ciągu kilkunastu sekund, obiektu generującego sygnał, należy przerwać poszukiwania w danym miejscu i kontynuować poszukiwania w nowym.

    W przypadku konieczności posłużenia się sprzętem typu łopatka, najwygodniej stosować takie, które wykonane są z tworzywa sztucznego, ponieważ nie zakłócają pracy wykrywacza i mają prawie neutralną pływalność.

    W przypadku konieczności dopłynięcia do obszaru poszukiwań można bardzo wygodnie umieścić wykrywacz pod paskiem mocującym jacket. W tym celu należy wsunąć koniec wykrywacza pod pasek i przełożyć wystający uchwyt. Dzięki temu wykrywacz nie przeszkadza w pływaniu, pozostając w pozycji wzdłuż ciała z cewką umieszczoną na wysokości ud.

    Należy pamiętać o zamocowaniu linki zabezpieczającej tak, aby nie zgubić przypadkowo wykrywacza.

    Do sterowania układem elektronicznym wykrywacza zastosowano specjalizowany mikroprocesor. Dzięki temu bada on podstawowe funkcje pracy urządzenia i sygnalizuje wszelkie nieprawidłowości. Istnieje możliwość zmiany oprogramowania sterującego pracą wykrywacza. W tym celu po uprzednim zgłoszeniu, należy wymontować płytkę z elektroniką z wykrywacza i przesłać ją w zabezpieczonej kopercie do producenta. Po przeprogramowaniu płytka zostanie odesłana z powrotem. W okresie gwarancyjnym wymiana oprogramowania jest bezpłatna.

    Na płytce układu elektronicznego, mniej więcej w jej środku, znajduje się zworka. Usunięcie zworki powoduje odwrócenie kolorów sygnalizacji pracy wykrywacza. Zastosowany wariant sygnalizacji zależy od indywidualnych upodobań.

    Producent nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje znalezisk niebezpiecznych, takich jak broń, niewybuchy, niewypały itp. oraz za ewentualne uszkodzenia zabytków materialnych i stanowisk archeologicznych.
Wykrywacz nie może być używany przez osoby ze stymulatorem serca lub innymi urządzeniami medycznymi.


Mosiężna głowica lampy gazowej
Odnaleziona w jeziorze mosiężna głowica lampy gazowejCena: 1000zł NETTO
Czas dostawy: do 3 tyg. od daty otrzymania zamówienia

Cena jest aktualna do dnia 1.10.2013r.